Stutzenflasch / Decanteerfles

Stutzenfles 500 ml (Stutzenflasch)

Stutzenfles 500 ml (Stutzenflasch)Bodem slijpstuk NS 19/26 diameter 89 mm / hoogte 165 mm
euro 23.54Aantal  
Stutzenfles 1000  ml (Stutzenflasch)

Stutzenfles 1000 ml (Stutzenflasch)Bodem slijpstuk NS 19/26 diameter 110 mm / hoogte 200 mm
euro 30.10Aantal  
Stutzenfles 2000 ml (Stutzenflasch)

Stutzenfles 2000 ml (Stutzenflasch)Bodem slijpstuk NS 19/26 diameter 136 mm / hoogte 245 mm
euro 47.12Aantal  
Stutzenfles 5000 ml (Stutzenflasch)

Stutzenfles 5000 ml (Stutzenflasch)Bodem slijpstuk NS 29/32 diameter 182 mm / hoogte 320 mm
euro 89.85Aantal  
Stuzenfles 10 000 ml (Stutzenflasch)

Stuzenfles 10 000 ml (Stutzenflasch)Bodem slijpstuk NS 29/32 diameter 234 mm / hoogte 398 mm
euro 163.06Aantal