Stutzenfles kompleet

Stutzenfles kompleet 500 ml

Stutzenfles kompleet 500 mlHals NS 24/29
euro 128.96


Stutzenfles kompleet 1000 ml

Stutzenfles kompleet 1000 mlHals NS 29/32
euro 134.16


Stutzenfles kompleet 2000 ml

Stutzenfles kompleet 2000 mlHals NS 29/32
euro 172.30


Stutzenfles kompleet 5000 ml

Stutzenfles kompleet 5000 mlHals NS 45/40
euro 238.16


Stutzenfles kompleet 10.000 ml

Stutzenfles kompleet 10.000 mlHals NS 60/46
euro 331.76