Maatcilinder Hoog Model

Maatcilinder 5 ml HM

Maatcilinder 5 ml HMhoogte 115 mm diameter 13 mm
euro 9.52


Voorraad: 4

Maatcilinder 10 ml HM

Maatcilinder 10 ml HMhoogte 137 mm diameter 14 mm
euro 9.36


Voorraad: 5

Maatcilinder 25 ml HM

Maatcilinder 25 ml HMhoogte 167 mm diameter 21 mm
euro 9.46


Voorraad: 5

Maatcilinder 50 ml HM

Maatcilinder 50 ml HMhoogte 196 mm diameter 25 mm
euro 10.82


Voorraad: 6

Maatcilinder 100 ml HM

Maatcilinder 100 ml HMhoogte 256 mm diameter 29 mm
euro 11.44


Voorraad: 3

Maatcilinder 250 ml HM

Maatcilinder 250 ml HMhoogte 331 mm diameter 39 mm
euro 20.85


Voorraad: 5

Maatcilinder 500 ml HM

Maatcilinder 500 ml HMhoogte 360 mm diameter 53 mm
euro 31.24


Voorraad: 5